Informacje praktyczne

glp logo bw 200Portal GLP

Inicjatywa GLP ma na celu rozwijanie wiedzy z zakresu zastosowania i uprawy Konopi. Masz czas się poświęcić? Masz wiedzę? Chcesz rozwinąć polską scenę konopną? Dołącz do nas. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym gromadzona jest wiedza o Konopiach z zakresu:

  • medycyny,
  • uprawy,
  • prawa,
  • genetyki,
  • inżynierii.

Bezpieczeństwo

Portal Grow Like Pro działa na serwerze zlokalizowanym na terenie Holandii. Posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL. Dane użytkowników są zabezpieczone i chronione przed ingerencją osób trzecich. Warunkiem dostępu do treści zawartych na Forum GLP jest weryfikacja z zakresu wiedzy o uprawie, rzeczone treści są widoczne tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Użytkownicy Forum GLP

Korzystanie z Forum GLP oparte jest na systemie punktowym, określającym zasady nagradzania użytkowników za aktywność na Forum. Aktywność na Forum powinna nie odbiegać od ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania, wzajemnego szacunku do reszty użytkowników oraz Administracji. Działalności Forum przyświeca zasada, wedle której wszelkie akty agresji i dyskryminacji będą niwelowane, zaś w przypadku rażącego naruszenia tejże zasady, jej przejawy w postaci założonych wątków lub opublikowanych postów będą usuwane przez Moderatorów.

Celem działalności Administracji Forum GLP jest kontrola wspomnianych zasad przyjętych wraz z powstaniem GLP. Rzeczona działaność ma i będzie miała charakter ciągły, dzięki czemu każdy Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Administracji w sprawie, która jej dotyczy. Funkcjonowanie Administratorów na Forum ogranicza się do kontroli stanu technicznego Forum, jego zabezpieczeń, wyglądu oraz treści, jakie są na nim publikowane.  

Sklepy

Sklepy zainteresowane współpracą i promocją swojego asortymentu na Forum GLP, jak i w ramach całego portalu GLP proszone są o kontakt z Administracją w celu aktywacji konta dla potrzeb prowadzenia działalności promocyjnej. Inna działalność niż wspomniana będzie wymagała weryfikacji wiedzy z zakresu uprawy poprzez przejście Quizu rejestracyjnego. 

Funkcjonowanie Forum GLP w obszarze promocji asortymentu sklepów opiera się na zasadach czystej konkurencji, w związku z czym stosowanie niejasnych i/lub karanych metod promocji nie będzie tolerowane. Forum GLP należy do jego Użytkowników, w związku z czym wymagane jest, aby informacje nt. asortymentu, cen i promocji były wiarygodne i rzetelne. Wszelkie przejawy stosowania innych niż ogólnie przyjęte reguł konkurencji i/lub wprowadzania Użytkowników w błąd będą skutkowały ograniczeniem dostępu do Forum, zaś w ostatecznym przypadku usunięciem treści publikowanych przez sklep.