Aktywny składnik Marihuany

Aktywny składnik marihuany zmniejsza o połowę wzrost nowotworów wdrobnokomórkowym raku płuc i znacząco zmniejsza zdolność nowotworu do rozprzestrzeniania się, mówią naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, którzy testowali substancję chemiczną zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i na myszach.

 

 

Mówią, że jest to pierwszy zestaw eksperymentów pokazujących, że związek, Delta-tetrahydrokannabinol (THC), hamuje indukowany przez EGF wzrost i migrację w receptorze naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) eksprymującym linie komórkowe niedrobnokomórkowego raka płuca. Raki płuc, które nadmiernie wyrażają EGFR są zazwyczaj wysoce agresywne i oporne na chemioterapię.

 

THC, który celuje w receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, jest podobny w działaniu do endokanabinoidów, które są naturalnymi kannabinoidami wytwarzanymi w organizmie i aktywują te receptory. Naukowcy sugerują, że THC lub inne konstruktywne czynniki, które aktywują te receptory, mogą być stosowane w ukierunkowany sposób w leczeniu raka płuc.

 

"Piękno tego badania polega na tym, że pokazujemy, że substancja wykorzystywana, jeśli stosowana rozważnie, może stanowić nową drogę do leczenia raka płuc", powiedział dr Anju Preet, badacz w Dziale Medycyny Doświadczalnej .

 

Działając przez receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, endokannabinoidy (jak również THC) są uważane za odgrywające rolę w różnych funkcjach biologicznych, w tym kontroli bólu i lęku oraz zapaleniu. Chociaż medyczna pochodna THC, znana jako Marinol, została zatwierdzona do stosowania jako środek pobudzający apetyt u pacjentów z rakiem, a niewielka liczba stanów USA zezwala na stosowanie marihuany do leczenia tego samego efektu ubocznego, niewiele badań wykazało, że THC może mają działanie przeciwnowotworowe, mówi Preet. Jedynym testem klinicznym, w którym testowano THC jako leczenie przeciw wzrostowi raka, było niedawno zakończone brytyjskie badanie pilotażowe dotyczące ludzkiego glejaka.

 

W niniejszym badaniu naukowcy po raz pierwszy wykazali, że dwie różne linie komórek raka płuca, jak również próbki guza płuc pacjenta wyrażają CB1 i CB2, a nietoksyczne dawki THC hamują wzrost i rozprzestrzeniają się w liniach komórkowych. "Kiedy komórki są wstępnie traktowane THC, mają mniej stymulowaną EGFR inwazję mierzoną różnymi testami in “vitro", powiedział Preet.

 

Następnie, przez trzy tygodnie, naukowcy wstrzykiwali standardowe dawki THC myszom, którym wszczepiono ludzkie komórki raka płuc, i stwierdzili, że guzy były zmniejszone pod względem wielkości i wagi o około 50 procent u leczonych zwierząt w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono również, że u myszy tych około 60% miało miejsce zmniejszenie zmian nowotworowych w płucach, jak również znacząca redukcja markerów białkowych związanych z progresją nowotworu - mówi Preet.

 

Chociaż naukowcy nie wiedzą, dlaczego THC hamuje wzrost guza, mówią, że substancja może aktywować cząsteczki zatrzymujące cykl komórkowy. Spekulują, że THC może również zakłócać angiogenezę i unaczynienie, co sprzyja wzrostowi raka.

 

Preet mówi, że jeszcze wiele czasu i pracy jest potrzebne, aby wyjaśnić, w jaki sposób działa THC, i ostrzega, że ​​niektóre badania na zwierzętach wykazały, że THC może stymulować niektóre nowotwory. "THC oferuje pewną obietnicę, ale przed nami jeszcze długa droga, zanim poznamy jej potencjał" - powiedziała.

 
 

Marihuana RSS Feed