Poznaj swoje prawa!

 ZAŻYJ DAWKĘ SWOICH PRAW !!!

 KIEDY MOŻESZ ZOSTAĆ SKONTROLOWANY ?

Niestety zawsze. Zgodnie z art. 15 Ustawy o Policji policjant na służbie ma prawo dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Takim czynem jest posiadanie narkotyków. W polskim prawie nie ma dokładnie określonych kryteriów, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie posiadania narkotyków.

Poproś policjanta, aby się wylegitymował. Żądaj udzielenia informacji, co do przysługujących Ci praw. Zawsze żądaj ustnego uzasadnienia od policjanta, który chce dokonać kontroli osobistej. Zapamiętaj, co powiedział.

KIEDY MOŻESZ ZOSTAĆ ZATRZYMANY ?

Jeżeli kontrola osobista ujawniła, że posiadasz narkotyki, zostaniesz zatrzymany. Na podstawie art. 244 kodeksu postępowania karnego (kpk) Policja ma prawo cię zatrzymać, jeżeli zachodzi obawa, że ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie sposób ustalić twojej tożsamości. Po ustaniu tych przesłanek musisz być natychmiast zwolniony (art. 248 kpk).

Policja poinformuje cię o przyczynach zatrzymania – je również zapamiętaj.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ ?

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem z zasady karanym pozbawieniem wolności (w lżejszych przypadkach grzywną lub ograniczeniem wolności). Rozwiązanie to służyć ma jednak zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i docieraniu do osób mających problem z narkotykami. Jeżeli masz przy sobie narkotyki na swój własny użytek, stanowczo to podkreślaj.

▪ Jesteś konsumentem narkotyków

▪ Nie zamierzałeś z nikim się nimi dzielić – narkotyki masz na własne potrzeby

▪ Narkotyków chciałeś użyć niezwłocznie, np. po powrocie do domu

▪ Wyraźnie zaznacz, że to jedyne narkotyki, jakie posiadasz. Jeżeli jednak masz jakieś narkotyki w domu, Policja najprawdopodobniej je znajdzie.

▪ Nie odpowiadaj na żadne inne pytania. Nie udzielaj żadnych dodatkowych informacji. Masz prawo odmówić składania dalszych wyjaśnień. Nie opowiadaj o kolegach, nie wymyślaj, skąd wziąłeś narkotyki.

Zawsze żądaj od prokuratora umorzenia postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość popełnionego przez ciebie czynu. Powołuj się na nowy art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który stanowi, że prokurator może umorzyć postępowanie karne jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na  okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Artykuł 62.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie służy – wbrew powszechnej praktyce – karaniu konsumentów takich, jak ty.

Jeżeli czujesz się źle, poproś o pomoc lekarską – Policja musi ci jej udzielić.

CO POWINIENIEŚ ZROBIĆ PO ZATRZYMANIU ?

Po pierwsze – zachowaj spokój.

Po drugie – poczekaj, aż zostanie ci przedstawiony protokół z zatrzymania.

Po trzecie – nie poddawaj się karze! Prokurator może zaproponować ci poddanie się karze.

Nie przystawaj na tę propozycję. W zamian żądaj umorzenia postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa i niecelowości ukarania.

Po czwarte – pamiętaj, że masz prawo do kontaktu z osobą najbliższą, pracodawcą, szkołą czy uczelnią (na żądanie), możesz wówczas zadzwonić do Rzecznika Praw Osób Uzależnionych.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W PROTOKOLE Z ZATRZYMANIA ?

(1) Dokładne przyczyny zatrzymania oraz przyczyny kontroli osobistej, której cię poddano. Nie przyjmuj do wiadomości żadnych ogólnych stwierdzeń typu: „uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego” – policjant MUSI ci wyjaśnić, co stanowiło powód kontroli. Podobnie, żądaj podania KONKRETNYCYH przyczyn zatrzymania.

(2) Jeśli jesteś konsumentem narkotyków i nie zajmujesz się ich rozprowadzaniem, dopilnuj aby ta informacja znalazła się w protokole

(3) Chęć złożenia zażalenia na bezzasadne zatrzymanie. Policja poinformuje cię, do którego sądu i w jakiej formie możesz to uczynić. Skontaktuj się wtedy z Biurem Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Masz prawo do złożenia zażalenia na zatrzymanie do sądu rejonowego (termin 7 dni), który sprawę powinien niezwłocznie rozpatrzyć. Pamiętaj, że zrzeczenie się prawa do zażalenia na bezzasadne zatrzymanie podczas składania oświadczeń do protokołu uniemożliwia późniejsze złożenie tegoż zażalenia!

Jeżeli brakuje któregoś z tych elementów – konsekwentnie odmawiaj podpisania protokołu zatrzymania. Zawsze zażądaj jego odpisu, aby później pokazać go prawnikowi.

Zażaleń nie musisz składać natychmiast – poproś policjantów o informacje, w jaki sposób dopełnić formalności później. Skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Osób Uzależnionych – pomożemy ci napisać stosowne wnioski.

Pamiętaj, że czas zatrzymania nie może przekroczyć łącznie 72 godz. Po upływie tego czasu żądaj wypuszczenia na wolność.

JESTEŚ WOLNY !

Po pomoc prawną zgłoś się:

Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, ul. Wspólna 65/19, Warszawa,

Tel: 517-933-301, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

JAK NAPISAĆ ZAŻALENIE NA ZATRZYMANIE, KONTROLĘ OSOBISTĄ CZY PRZESZUKANIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA ?

Na policji koniecznie zaznacz, że chcesz złożyć zażalenie na kontrolę osobistą, zatrzymanie i przeszukanie miejsca zamieszkania. Informacja o tym żądaniu powinna pojawić się w protokole, który podpisujesz.

• Zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej i przeszukanie miejsca zamieszkania wnosi się do prokuratora – zapytaj policjantów, w jaki sposób je zaadresować.

Zażalenie na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej: jeżeli nie zostałeś przyłapany na konsumpcji narkotyków, opisz okoliczności, w których cię zatrzymano i podkreśl, że nic nie wskazywało, że popełniłeś przestępstwo.

Zażalenie na przeszukanie miejsca zamieszkania: jeżeli w twoim domu nie znaleziono narkotyków, koniecznie złóż zażalenie – posiadanie przez ciebie narkotyków przy sobie nie stanowi dowodu, że masz je w domu, nie powinno też automatycznie uzasadniać założenia, że w twoim domu znajduje się więcej narkotyków, zwłaszcza, gdy posiadasz przy sobie niewielkie ilości.

• Zażalenie na zatrzymanie wnosi się do sądu rejonowego – tutaj również policja zobowiązana jest udzielić ci na twoje żądanie wszelkich informacji.

Napisz, że nie miałeś zamiaru zacierać śladów, mataczyć ani nie było problemem ustalenie twojej tożsamości – mimo to, policja postanowiła cię zatrzymać, co stanowi naruszenie twoich praw. A także przykład nieuzasadnionej represji za popełnienie czynu, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Szukasz informacji lub pomocy?

TELEFON ZAUFANIA

801 199 990

czynny codziennie

w godz. 16-21

PORADNIA INTERNETOWA  www.narkomania .org.pl

Bezpłatne konsultacje

POTRZEBUJESZ PRAWNIKA?

Początek formularza.

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych od Narkotyków.

Zadaniem Rzecznika jest monitorowanie przejawów dyskryminacji osób używających narkotyków bądź/i uzależnionych od nich i reagowanie na przypadki nierównego traktowania. Głównym rodzajem oferowanej pomocy są bezpłatne porady prawne oraz prowadzenie sprawy w zakresie sporządzania pism procesowych.

Pomoc możesz uzyskać online: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lub w biurze:

Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej na ul. Wspólnej 65 lok.19 w Warszawie.

Tel. +48 22 400 50 43, FAX +48 22 119 17 55, Kom. +48 517 933 301

Dół formularza.

 

źródło : http://politykanarkotykowa.pl/