Od czego zależy stopień społecznej szkodliwości posiadania narkotyków ?


Na podstawie doświadczenia, jakie zdobyłem w trakcie orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego,  przedstawię okoliczności, które Prokuratorzy i Sędziowie biorą pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości posiadania narkotyków:

• ilość posiadanego narkotyku,

• rodzaj posiadanego narkotyku,

• cel posiadania narkotyku,

• okoliczności osobiste osoby zatrzymanej na posiadaniu narkotyków, a więc jej wiek, doświadczenie życiowe, wykształcenie,

• okoliczności w jakich osoba zatrzymana przez Policję weszła w posiadanie narkotyków.

Ilość posiadanego narkotyku:

W tym wypadku obowiązuje prosta zasada: im więcej narkotyków posiadałeś tym większy jest stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez Ciebie czynu.

W przypadku zatrzymania przez Policję na posiadaniu kilku działek narkotyku, a więc np. 3 gramy marihuany możesz liczyć na uznanie tego czynu za błahy wypadek o znikomej społecznej szkodliwości, a w konsekwencji na umorzenie postępowania karnego.

Rodzaj posiadanego narkotyku:

Sędziowie i Prokuratorzy o wiele łagodniej oceniają społeczną szkodliwość tzw. miękkich narkotyków, np. marihuany, amfetaminy, tabletek ecstasy od posiadania kokainy lub heroiny.

W przypadku zatrzymania na posiadaniu kilku działek np. marihuany prawdopodobnie uda Ci się przekonać  Prokuratora lub Sędziego o małej wadze popełnionego przez  Ciebie czynu, dzięki czemu możesz liczyć na umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu.

W przypadku posiadania kilku porcji np. heroiny Prokurator i Sędzia prawdopodobnie uzna że popełniłeś przestępstwo i nie zgodzi się na umorzenie postępowania karnego. Prawdopodobnie nie masz też co liczyć na uznanie popełnionego przestępstwa za wypadek mniejszej wagi. Co się tyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego to w przypadku posiadania kilku działek heroiny nadal jest to możliwe, choć i tak przekonanie Sądu do takiego rozstrzygnięcia nie będzie łatwym zadaniem.

Cel posiadania narkotyku:

Podczas kilku lat orzekania jako Sędzia Wydziału Karnego nigdy mi się nie zdarzyło usłyszeć od oskarżonego zatrzymanego na posiadaniu narkotyków, że zamierzał je sprzedać. Nie ma w tym nic dziwnego. Posiadanie narkotyków  w celu ich sprzedaży zasługuje na surowszą karę od posiadania narkotyków na własny użytek.

Wiek, doświadczenie życiowe, wykształcenie osoby zatrzymanej na posiadaniu narkotyków:

Osoby młode, pomiędzy 17 a 24 rokiem życia  zasługują na łagodniejsze potraktowanie niż osoby starsze, które z racji wieku powinny dysponować większym doświadczeniem życiowym.

Osoby z wykształceniem podstawowym lub średnim są łagodniej oceniane przez Sędziów niż osoby z wyższym wykształceniem, które zostały zatrzymane na posiadaniu narkotyków

Osoby uzależnione od narkotyków a więc odczuwające przymus zażycia narkotyku powinny być znacznie łagodniej traktowane od osób, które weszły w posiadanie narkotyku dla zabawy i przyjemności.

Okoliczności wejścia w posiadanie narkotyków:

Osoba, która weszła w  posiadanie narkotyku w wyniku nagłego impulsu, w wyniku namowy innych osób lub pod presją towarzystwa – nie chcąc wyjść na sztywniaka zasługuje na łagodniejsze potraktowanie od osoby, która planowała kupić narkotyki i ten zamiar zrealizowała.

Autor: Mariusz Stelmaszczyk