Początek Przygody

 

Kiedy jeszcze Świat był młody i ludzkość raczkowała …

Marihuana na Świecie istnieje od tysięcy lat znana jako lekarstwo, używka i przede wszystkim jako roślina siewna wykorzystywana do produkcji setek wyrobów (przykładem jest wyrób ubrań, lin, papieru, leków i wielu ... wielu innych).

Niestety, któregoś pięknego dnia pewien wpływowy Człowiek uznał ją za złą i nielegalną. Przeszedł góry, lasy, wodę i doliny – dotarł do Stanów Zjednoczonych Ameryki gdzie wprowadzając zamieszanie i głosząc herezje spowodował, że władze zaczęły z nią zawzięcie walczyć.

Pomiędzy 1937 i 1947 rokiem amerykański rząd wydał 220 milionów Dolarów na walkę z narkotykami. Wśród nich była również marihuana. W latach 1948-1963 koszt wzrósł do 1,5 miliarda. Kolejny okres od 1964 do 1969 zamknął się kwotą 9 miliardów dolarów.

Cena walki wciąż wzrasta … nigdy nie zmaleje ... a z nią podatki !

Więcej informacji na temat historii wojny antynarkotykowej amerykańskiego rządu znajdziesz w dalszej części tekstu…

Zacznijmy od początku ... kiedy to ludzie szanowali Matkę Naturę i żyli z nią w zgodzie ...

Około 6000 lat przed Chrystusem nasiona marihuany były używane jako przyprawa w Chinach oraz do produkcji lin i powrozów.

4000 lat p.n.e. – Chińczycy używają włókien Konopi do produkcji tekstyliów.

Odnaleziono resztki odzieży wyprodukowanej tym samym sposobem na terenie obecnej Turcji, a wytworzonej wiek później.

Sumeryjski wyraz Kannaba określający Konopie jest jednym z najstarszych zapisanych słów ludzkości.

2727 r. p.n.e. - Chiński lekarz Shen Nung udokumentował używanie Konopi jako medykament leczący choroby.

W 1500 r. p.n.e. Scytowie (naród zamieszkujący tereny obecnej Rosji) rozpoczęli masową produkcję włókna z którego tworzono odzienia na handel wymienny.

1200- 800 r. p.n.e. - W starych księgach Hinduskich w zapisach Arthava-Veda marihuana została określone mianem „Świętego Zioła” i stało się jednym z pięciu znanych świętych ziół w Indiach.

Używano go podczas ceremonii jako dar dla boga Shiva oraz jako lekarstwo.

Pomiędzy 900 a 1000 rokiem naszej Ery cała Azja paliła Cannabis.

W 1200 palenie marihuany stało się popularną i używaną podobnie jak dziś papierosy używką w całej Arabii, bardzo popularna wśród Muzułmanów, którym religia zabrania spożywania alkoholu.

700-600 r. p.n.e. – pisarz Zoroaster w księdze Zend-Avesta, starożytnym perskim tekście religijnym zawiera setki arkuszy z informacjami o „Bhang” (wyciąg z Konopi) jako „dobry narkotyk” w księdze Venidad, inaczej określanym jako Zasady Walki z Demonami. Dokument zawiera spis roślin leczniczych, gdzie „Bhang” zajmuje jedno z pierwszych miejsc.

500r przed Chrystusem – groby Scytyjskich plemion ozdabiane są nasionami Cannabis. Scytowie dostarczają Konopie do północnej Europy.

W pobliżu Berlina odnaleziono urnę zawierającą nasiona marihuany.

500-100 r. p.n.e. – Marihuana jest rozpowszechniana w całej Europie.

430 r. p.n.e. – Herodot dokonuje zapisu o używaniu Konopi przez Scytów w celach rytualnych i rekreacyjnych.

100-0 r. p.n.e. – Właściwości psychodeliczne Cannabis zostają zapisane w nowoutworzonej księdze ziół przez Tsao Ching’a. Zapisy określają rok 2700 pne jako data przekazania Konopi Chińskim Imperatorom.

0–100 r. naszej Ery – W katakumbach odnaleziono pudełko wykonane ze złota i szkła przez Samarytanów do przechowywania haszyszu, soli i innych przypraw.

Początek naszej ery – Chińczycy z włókna Konopi tworzą pergamin.

70r. – Rzymianie używają Cannabis jako medykamentu.

170r. – Rzymscy Galowie przyznają się do stosowania Konopi jako środka psychoaktywnego.

500-600r. – Żydowski Talmud opisuje właściwości euforyczne marihuany.

Ok. 600r. – Mahomet czyli Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abd al-Muttalib wprowadza zakaz spożywania alkoholu jednocześnie zalecając palenie marihuany.

900-1000r. – Mędrcy Arabscy podejmują pierwsze analizy efektów jedzenia haszyszu, który rozpowszechnia się na całą Arabię.

1090-1256r. – w Khorasan w Persji Hasan Ibn al-Sabbah – starzec z gór rekrutuje ochotników do przeprowadzania zamachów. Legenda głosi o spożywaniu przez nich haszyszu.

Wczesny XII wiek – Palenie Haszyszu rozpowszechnia się w na całym środkowym wschodzie.

XII wiek – Cannabis zostaje przedstawiony w Egipcie (dynastia Ayyubidów) przy okazji wielkich powodzi pochodzących z Syrii.

1155 – 1221r. – Perska legenda głosi że Mistrz Suficki – Szejk Haidar z Khorasan wynalazł Cannabis i rozpowszechnił na terenie Iraku, Bahrajnu, Egiptu i Syrii.

XIII wiek – Najstarszy odkryty monogram dotyczący spożywania haszyszu opisany przez Zahr al-Arish Fi Tahrim al-Hasish.

Ibn al-Baytar z Hiszpanii sporządza zapis o psychoaktywnych właściwościach Cannabis. Arabscy handlarze przywożą Konopie do wybrzeży Mozambiku w Afryce.

1231r. – Haszysz zostaje przedstawiony w Iraku obecnemu przywódcy Kalifowi Mustansir.

1271 – 1295rr – Podróże Marco Polo przynoszą zapiski dotyczące oddziału zabójców utworzonych przez Hasana ibn al-Sabbah wykonujących egzekucje po użyciu haszyszu.

Jest to pierwszy zanotowany incydent wprowadzający obawę zażywania Konopi w Europie.

1378r. – Ottoman Emir Soudon Scheikhouni prowadzi jedne z pierwszych badań dotyczących skutków jedzenia haszyszu.

30 maj 1431r. – Joanna d’arc zostaje spalona na stosie – oskarżona o czary i używanie roślin narkotycznych, m.in. Cannabis.

1492r. - Do Stanów Zjednoczonych Ameryki ... Cannabis Sativa dotarła prawdopodobnie wraz z Krzysztofem Kolumbem.

Francuzi i Brytyjczycy uprawiali konopie w swoich koloniach w Port Royal, stanie Virginia i Plymouth.

W 1619r. rolnikom nakazano przez obowiązujące prawo do obligatoryjnego uprawiania Konopi, które stały się głównym towarem handlu z Azją w tym czasie.

1484r. – papież Innocenty VIII zakazuje spożywania Konopi określając osoby zażywające - heretykami.

1526r. – Babur Nama pierwszy imperator i założyciel Imperium Mughal naucza o haszyszu w Afganistanie.

1549r. – Niewolnicy z Angoli przywożą ze sobą Cannabis (wraz z cukrem) na teren Hiszpanii. Byli zobligowani do uprawiania marihuany oraz palenia pomiędzy zbiorami.

XVI wiek – Epicki wiersz „Benk u Bode” napisany przez poetę Mohhameda Ebn Soleiman Foruli z Bagdadu zawiera treści porównujące użycie Wina i Haszyszu.

XVII wiek – Używanie haszyszu, alkoholu i opium rozwija się wśród populacji Konstantynopolu.

Haszysz staje się głównym towarem handlowym pomiędzy centralną i południową Azją.

1563r. – W związku z dużym zapotrzebowaniem na liny do żaglowców brytyjska Królowa Elżbieta nakłada obowiązek uprawy Konopi.

Za niezastosowanie się nakładano kary finansowe.

XVIII wiek - W Mount Vermont prezydent George Washington osobiście nadzoruje własną uprawę Konopi indyjskich.

Prezydent Thomas Jefferson także jest zwolennikiem palenia marihuany i uprawy konopi indyjskiej 28 czerwca 1776 zostaje podpisana pierwsza Deklaracja Niepodległości na Świecie. Sporządzona na papierze konopnym.

1798r. - Napoleon Bonaparte zarządza całkowitą prohibicję Marihuany gdy się okazało że Egipska niższa sfera go spożywa.

Konopie Medyczne w 1840 roku w USA - Była ogólnodostępna w postaci haszyszu w perskich aptekach.

1840r. – W Paryżu powstaje pierwszy klub dla palaczy haszyszu „Heydey”.

Kolejne lata przynoszą otwarcie i stabilizację nowych klubów, takich jak np. Le Club de Hashichnis.

1850r. – Haszysz pojawia się w greckich klubach.

1856r. – Brytyjczycy wprowadzają podatek od sprzedaży Konopi pochodzących z terenów Indii.

1875r. – Grecy masowo uprawiają Konopie, tworząc z nich haszysz.

1876r. - Turecki Sułtan oficjalnie przekazał dar rządowi amerykańskiemu w postaci marihuany.

Od 1880 roku Turkish Smoking Parlors były otwierane w całej Ameryce Północnej.

1890r. – Rząd grecki wprowadza prohibicję.

1890r. – Turcja delegalizuje Haszysz.

1893–1894r. – W tym czasie z Indii do centralnej Azji legalnie dostarczane jest 70-80 tysięcy kilogramów haszyszu rocznie.

1908r - Henry Ford wprowadza Model T, pierwszy seryjnie produkowany samochód wytwarzany częściowo z włókien Cannabis oraz zasilany etanolem wykonanym wyciągu z Konopi.Ojciec Motoryzacji uprawiał konopie przez wiele lat pomimo iż stały się nielegalne, tłumacząc że są niezbędne aby uniezależnić się od przemysłu naftowego.

1913r. - Stan Kalifornia wprowadza prohibicję na marihuanę, jednakże prawo zostało niedokładnie sprecyzowane, więc nie przestrzegane.

Kolejne stany wprowadzają poprawiony zapis uniemożliwiający spożycie Konopi.

Utah w 1915r, Texas - 1919r, Louisiana – 1924, Nowy Jork – 1927.

Jednakże w związku z wprowadzoną w 1920r prohibicją na alkohol – marihuana cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem.

1928r. - Przynosi pierwszą prohibicję w Europie ... zapoczątkowała go Wielka Brytania.

1934-1935r. – Rząd Chin zabrania upraw Cannabis.

1945–1955r. – Rząd grecki zalegalizował Konopie.

1962r. – W Maroko powstaje podobno najlepszy gatunkowo haszysz z Gór Rif.

1973r. – Nepal wprowadza zakaz sprzedaży (eksportu) haszyszu wykonywanego ręcznie.

1980r. – Maroko pozostaje największym producentem haszyszu na Świecie.

Teraz troszkę informacji na temat walki z wiatrakami ! ... czyli ...

Wojna narkotykowa w USA ...

Do Ameryki Południowej marihuana oficjalnie dociera dopiero w początku XX wieku wraz z wracającymi z północy Meksykańskimi emigrantami. Robotnicy rozkoszowali się paleniem marihuany po ciężkim dniu pracy w polu. Lokalni Europejczycy wierzyli, że marihuana daje meksykanom nadludzką energię i zmienia ich w zabójców. W 1914 roku w EL Paso powstał zapis o ataku na Europejczyków przez „szalonych Meksykanów” zażywających „zabójczą Konopie”. W związku z tym faktem Sąd Miejski w EL Paso wydał ordynację zakazującą posiadanie marihuany. Prawo miało bardziej skupiać się na kontroli obywateli jak nielegalnych upraw więc zamierzonego skutku nie osiągnięto do dzisiaj…

Amerykański Urząd Federalny nadaje kontrolę nad narkotykami dla Ministerstwa Skarbu, który w 1930r. tworzy Federalne Biuro Antynarkotykowe. Komisarzem zostaje Harry j. Aslinger, wielki przeciwnik marihuany i prohibicjonista. Pozostaje na tym stanowisku przez kolejne 32 lata, efektywnie zmieniając wizerunek marihuany wśród Amerykanów. W związku z szybko rosnącymi kosztami walki z narkotykami Aslinger postanawia przeprowadzić kampanię propagandową informując, że długotrwałe spożywanie Konopi powoduje szaleństwo i nieodwracalną niepoczytalność a spożywanie przez osoby młode powoduje wzmożoną agresywność, nakłania do samobójstw, dokonywania przestępstw, morderstw (często zabijania najbliższego otoczenia, rodziny) a finalnie kończy bolesną śmiercią. W 1936r. wyprodukowano film propagandowy „Reefer Madness”, który przeraził młodych amerykanów. Pokazuje przypadki szaleństwa po spożyciu trawki m in. ukazującym postać kobiety palącej marihuanę i śmiejącej się w momencie gdy mężczyzna bije innego mężczyznę doprowadzając do śmierci.

Propaganda skutecznie doprowadza Aslingera do sukcesu i podpisania ustawy antynarkotykowej przez wszystkie stany USA.

2 października 1937r bez żadnej otwartej debaty – prezydent Roosevelt podpisuje Akt Podatku od Marihuany (Marijuana Tax Law) zabraniający posiadania marihuany na terytorium USA bez specjalnej pieczęci wydanej przez Ministerstwo Skarbu na jedno dolarówce ... W praktyce – uprawa i sprzedaż marihuany mogła być wciąż legalna posiadając stosowny stempel na banknocie. Jednakże Ministerstwo Skarbu oficjalnie nigdy nie wydało żadnego stempla co oznaczało, że faktycznie uprawa i posiadanie było wciąż nielegalne…

Do pierwszego aresztowania związanego z brakiem pieczęci doszło w Denver. Trzy dni później dwóch mężczyzn: Samuel R Caldwell oraz Moses Baca zostali skazani. Caldwell za handel na 4 lata, Moses Baca za zakup na 18 miesięcy ciężkich prac w zakładzie karnym w Leavenworth. Sędzia J Foster Symes podał w orzeczeniu, że marihuana jest najgorszym i najbardziej szkodliwym dostępnym narkotykiem. Dodatkowo za 2 odnalezione skręty znalezione w domu - Baca został obciążony kwotą 1000 Dolarów grzywny. Caldwell zmarł w więzieniu rok po ogłoszeniu wyroku…

W tym czasie Burmistrz Nowego Jorku – Fiorello La Guardia przeciwstawił się marihuanowemu prawu podatkowemu twierdząc, że propaganda rządu amerykańskiego nie jest prawdziwa. Zlecił wykonanie badań trwających 6 lat na grupie 31 naukowców. Analiza wykazała, że spożywanie konopi nie wpływa na agresywność, przyczynę przestępstw ani żadne socjalno-behawioralne zachowania. Nie potwierdzono również medycznych skutków ubocznych związanych z zażywaniem THC.

W 1944r. komisja powołana przez La Guardia opublikowała prawdopodobnie pierwszy oficjalny raport, naukowo obalając propagandowe twierdzenia Aslingera, który używając swoich potężnych wpływów natychmiast doprowadził do zdyskredytowania raportu jednocześnie niszcząc każdą odnalezioną jego kopię. W późniejszym okresie skutecznie blokował dalsze badania dodatkowo zaostrzając politykę antymarihuanową, mieszając z błotem wszystkich którzy przeciwstawiali się jego opiniom. Rząd dodatkowo przekazał mu kontrolę nad produkcją filmową zezwalając na cenzurę jakichkolwiek „złych” treści.

W latach pięćdziesiątych Aslinger użył nową taktykę strachu poprzez publikacje propagandowe traktujące, że marihuana stanowi „furtkę” do narkotyków takich jak heroina. Media będące pod presją Departamentu Antynarkotykowego były zmuszane do publikacji materiałów świadczących, że wszyscy narkomani zażywający heroinę zaczynali właśnie od marihuany. W 1951r Aslinger poparł zarządzenie przedstawione przez senatora Hale Boggs’a mające na celu olbrzymie zwiększenie kar za marihuanę. Boggs rozpowszechniał teorię, że marihuana jest komunistycznym narzędziem stworzonym do odurzania Chińczyków. Prezydent Harry Truman podpisuje nowe zarządzenie…

W kolejnych latach Aslinger wciąż prowadzi zawziętą wojnę z marihuaną, przekonując prezydenta Eisenhowera do kolejnej zmiany w Ustawie Narkotykowej kwalifikującej marihuanę do tej samej grupy co heroina, dodatkowo uzupełniając listę skutków ubocznych. Ponownie podniesiono kary za posiadanie. W tym czasie skazani otrzymywali od 2 do 10 lat bezwzględnej kary więzienia za posiadanie. Stan Missouri jako jedyny wprowadził możliwość kary dożywotniego więzienia.

Aslinger podbudowany sukcesami w walce z marihuaną postanawia w 1961r przedstawić swoje stanowisko na forum Narodów Zjednoczonych. Przekonał przedstawicieli ponad 100 rozwiniętych państw do zaostrzenia przepisów antynarkotykowych powodując że marihuana stała się nielegalnym produktem w większości krajów świata.

W 1962r Aslinger przechodzi na emeryturę przekazaną mu z wszelkimi honorami przez prezydenta Kennedy’ego.

W drugiej połowie lat 60-tych pomimo szerzonej propagandy w campusach studenckich w całej Ameryce wzrasta popularność Cannabis. Na uczelniach wyższych powstają publiczne rozmowy/protesty w sprawie szeroko publikowanych informacji o szkodliwości marihuany. W 1965r około milion Amerykanów spróbowało zakazanego specyfiku. Na imprezach takich jak Woodstock zwiększano świadomość społeczeństwa w sprawach trawki. Zespoły muzyczne (np. Grateful Dead) zaliczały marihuanę do elementów pop kultury.

Do 1972 r średnio 24 miliony Amerykanów przynajmniej raz próbowały trawki. Prezydent Nixon utworzył specjalny odrębny militarny oddział złożony z ponad dwóch tysięcy agentów różnych służb, który przeznaczony było do wyeliminowania przemytu konopi z granicy Meksykańskiej. Oddział ten w praktyce przetrwał wyłącznie 3 tygodnie ze względu na fakt iż podczas przeszukania ponad 5 milionów osób nie wykryto ani jednego przypadku posiadania Cannabis. Oddziały zlikwidowano, przeznaczając środki pieniężne na specjalistyczne szkolenia regularnych policjantów do walki z marihuaną. Prawie momentalnie wzrosła ilość aresztowań związanych z posiadaniem.

Ciekawostka: Don Crowe – 25 letni weteran z Wietnamu został skazany za sprzedaż marihuany policjantowi – tajniakowi. Za jedną uncję otrzymał karę 50 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Był to pierwszy i jedyny zanotowany przypadek tak wysokiej kary.

Po wielu latach ze względu na naciski wielu grup społecznych, w szczególności studentów i ruchów hippisowskich zastosowano naciski na reformę ustawy antynarkotykowej. Świadomość ludzi w ówczesnym czasie była bardzo duża. Dane demograficzne wskazywały, że zbyt wielu młodych ludzi z klasy średniej i niższej zostało aresztowanych i osadzonych. Więzienia się przepełniły, więc w 1969r podczas Kongresu Dr Stanley Yolles wygłosił przemówienie które doprowadziło do wprowadzenia wielu zmian w Ustawie o Substancjach Kontrolowanych, m.in. oficjalnie zaprzeczyło wielu ubocznym skutkom zażywania MJ i wpłynęło do znacznego obniżenia kar za posiadanie. Jednakże prezydent Nixon wciąż kontynuował krucjatę przeciwko narkotykom angażując celebrytów i media do rozpowszechniania informacji o nowoprowadzonych badaniach mających na celu identyfikację zagrożeń związanych ze spożyciem konopi. Okazało się jednak, że naukowcy jednoznacznie stwierdzili iż marihuana nie powoduje zachęty do popełniania przestępstw oraz nie stanowi bezpośredniej przyczyny jakichkolwiek chorób czy śmierci, co bezpośrednio wpłynęło na ograniczenie działań policji związanych z „przestępczością marihuanową”…

W 1972r Narodowa Komisja badań nad Marihuaną i Narkotykami opublikowała raport który był pierwszym obiektywnym i pełnym studium wiedzy o MJ do tego czasu. Komisja zajęła pozycję, że nie powinno się zakazywać palenia konopi we własnym domu. Prezydent Nixon podarł powyższy dokument i wyrzucił jeszcze przed zapoznaniem się z ego treścią. Nie poddał się powołując nowy organ władzy, który istnieje do dnia dzisiejszego – DEA (Drug Enforcement Agency). Instytucja jako jedyna otrzymała prawo do „wchodzenia do domu bez pukania”, inwigilacji, stosowania podsłuchów, prowokacji i wszelkich możliwych form wywiadu.

W latach 70tych powstało wiele ruchów i organizacji aktywistycznych mających na celu popularyzację marihuany oraz walkę o dekryminalizację. Najpotężniejszą grupę walczącą o swoje prawa stanowiła klasa średnia.

W latach 80tych ubiegłego wieku administracja prezydenta Ronalda Reagan’a ponownie rozpoczęła walkę ze zwolennikami Cannabis. Średnio co 38 sekund dokonywano aresztowania osoby związanej z marihuaną. Sędzia Francis Law (ciekawe nazwisko) piastujący wysokie stanowisko w Sądzie Administracyjnym DEA rozpoczął debatę na temat udowodnionych wielu aspektów medycznych związanych z używaniem marihuany, proponując jednocześnie sklasyfikowanie MJ jako leku dostępnego na receptę, niestety bez efektu ze względu na obowiązujące prawo antynarkotykowe.

Kanada w 2003roku stała się pierwszym krajem w którym zalegalizowano medyczną marihuanę. W tym czasie również rząd USA poczynił kroki do zmniejszenia restrykcji. Jako pierwszy wyodrębnił się stan California. Później dołączyły Alaska, Colorado, Hawaje, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nowy Meksyk, Oregon, Rhode Island, Vermont i Waszyngton. Wiele pozostałych stanów aktualnie rozważa legalizację medycznej marihuany.

Obecnie aktywiści pracują nad reformami związanymi z prawem antynarkotykowym. Rząd Stanów Zjednoczonych przeznacza rocznie ponad miliard dolarów na badania dotyczące terapeutycznych efektów syntetycznej marihuany. Należy zaznaczyć, że Stany Zjednoczone 7 października 2003r. opatentowały medyczną marihuanę – US Patent 6630507 zgłoszoną przez Departament Zdrowia jako badania nazwane „Kannabinoidy jako antyoksydianty i neuroprotektanty.

Po przeczytaniu tego artykułu już chyba wszyscy wiemy ... gdzie leży problem ... Koncerny paliwowe, farmaceutyczne, tytoniowe, alkoholowe, powiązania polityczne z kartelami itd ...